Melodifestivalen

På uppdrag av Blixten & Co fick vi uppdraget att utveckla appen "Nu kör vi!" till SVT och Melodifestivalen 2019. Appen är tillgänglig för Melodifestivalens crew, artister, och övrig produktionspersonal med ackreditering. 

Apputveckling, grafisk form

APPUTVECKLING

Apputvecklingen inleddes redan under hösten av 2016 i tätt samarbete med SVT och Blixten & Co och finns tillgänglig för iPhone/iPad och Android. Syftet med den är att administrera all information mot delegationer, crew, och voluntärer under det över 6 veckor långa arrangemanget som turnerar runt i hela Sverige. Samtliga användare behöver en ackreditering och blir tilldelade olika läsrättigheter i appen. 

TEKNISK PLATTFORM

All information administreras direkt av SVT via vår egen publiceringsplattform Onclick CMS som har en inbyggd modul för administration av läsrättigheter. Vi byggde även ett antal helt nya funktioner i Onclick vilket gjorde det möjligt för appen att även fungera i "Flygplansläge" - offline - genom lokal lagring av info i appen och synkronisering av data mellan app och server.

GRAFISK FORM

Vi skapade UX-design, funktionalitet och animationer baserat på den grafiska profilen för Mello. Vi valde även att skapa nio stycken mycket enkla och symmetriska ikoner i form av en tydlig huvudmeny som leder till de olika undermenyerna.