Eurovision 2016

CITYWEB levererar den officiella appen till Eurovision Song Contest 2016 i Stockholm. Appen är beställd av SVT och producerades i samarbete med Shopman som hanterar ackrediteringen. Appen används av samtliga ackrediterade delegationer, crew, voluntärer och journalister som arbetar med arrangemanget. I år är det 43 deltagande nationer från Europa och Australien vilket gör ESC2016 till världens största musiktävling.

App, System, Grafisk form

APPUTVECKLING

Appen utvecklades på uppdrag av SVT och finns för iPhone/iPad och Android. Syftet med den är att administrera all information mot delegationer, crew, voluntärer och journalister under det över 6 veckor långa arrangemanget i Stockholm. Samtliga användare behöver en ackreditering och blir tilldelade olika läsrättigheter i appen. 

TEKNISK PLATTFORM

All information administreras direkt av SVT via vår egen publiceringsplattform Onclick CMS som har en inbyggd modul för administration av läsrättigheter. Vi byggde även ett antal helt nya funktioner i Onclick vilket gjorde det möjligt för appen att även fungera i "Flygplansläge" - offline - genom lokal lagring av info i appen och synkronisering av data mellan app och server.

GRAFISK FORM

Vi ville att formen skulle kännas väldigt mycket "Eurovision Song Contest" och skapade därför UX, animationer och övrig grafisk form baserat på den befintliga grafiska profilen för Eurovision Song Contest men fick ändå möjligheten att formge mycket på vårt eget sätt. Vi valde även att skapa nio stycken mycket enkla och symmetriska ikoner i form av en tydlig huvudmeny som leder till de olika undermenyerna.