Yamaha Scandinavia

Vi producerade moderna responsiva webbplatser till samtliga Yamaha Center i Sverige. Dessutom integrerade vi två externa system med hjälp av webservices för att kunna möjliggöra publiceringen av både begagnade och nya fordon på alla webbplatser.

Webb, Integration, Grafisk form

Webbproduktion

Produktionen inleddes under våren 2015 med målsättningen skapa nya fräscha responsiva webbplatser till samtliga Yamaha Center i Sverige. Vi skapade ny responsiv design, byggde specialanpassade paneler för administration av innehåll, både internt och externt.

Integration

För att möjliggöra att handlarnas begagnade och nya fordon skall visas korrekt skapades två lager av integrationer. Den ena mot Yamahas centrala produktdatabas i Europa och den andra mot Bytbil.com / Blocket.se. Flödet styrs av publiceringsverktyget Onclick CMS vilket innebär att samtliga fordon i lager direktexporteras till Bytbil.com dagligen. Detta underlättar administrationen enormt för handlarna, vilket var kravet och målet med de nya webbplatserna.

Grafisk form

Den grafiska formen gjordes utifrån den grafiska profilen om ifrån början. Fokus har legat på att försöka förenkla färgsättningen mot tidigare versioner samt att öka läsbarhet och tillgänglighet för i synnerhet alla mobila enheter.